MUSIK 2018-06-01T10:56:32+00:00

MUSIK

BRÖLLOP, DOP OCH BEGRAVNINGAR
Lena Olsson Björkén tror på kärleken. Och tror man på kärleken – samtidigt som man är en passionerad och kärleksfull sångerska – älskar man att sjunga på bröllop.

Väldigt få kan rama in denna kärlekens högtid på det sätt som Lena gör, och med sin varma röst har hon dessutom klädsamheten att passa lika bra på ett bröllop med 150 gäster som vid en vigsel bara för de allra närmaste.
Livet är som bekant lika delar glädje och sorg, med både intensiva rus av lycka och hårda prövningar längs vägen. Lenas tilltro till musikens förmåga att ackompanjera livets alla skeden är stark – och lika naturligt som det är att ha hennes röst som fond på sitt bröllop, är det att låta den förstärka och lyfta fram alla känslor på ett dop eller en begravning.
MENY
LENA OLSSON-BJÖRKEN